برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه حل مسئله یک
1396-12-14 14:00-16:00
300,000 ریال
1 سرکار خانم سرآهنگ
2 کارگاه حل مسئله دو
1396-12-14 14:00-16:00
30
300,000 ریال
0 جناب آقای منوچهر عسکری
3 کارگاه درس ورزی
1396-12-14 14:00-16:00
30
300,000 ریال
0 جناب آقای میگونی نژاد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.