اعلام نتایج داوری از 105 اثر ارسالی به جشنواره کشوری آموزش ریاضی ابتدایی
1396-12-10

آثار پذیرش شده  و نحوه  ارائه

ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع

نحوه ارائه

1

نادر خادمی

درصد تخفیف برای یک کالا

ارائه شفاهی

2

مهدی کمالی

اهمیت آزمونهای تقلیدی و سفیدبا نشان دادن ورقه ها

ارائه شفاهی

3

تورج محمد نژاد

اندازه سطح

پوستر

4

علی سرزعیم

جذاب نمودن درس ریاضی

پوستر

5

ساجده صالحی نودز

جمع و تفریق کسرهایی با مخرج نا مساوی

پوستر

6

آسیه ملاحی گروکی

کودکان با اختلال یادگیری

پوستر

7

زمزم محمدی

بدفهمی اعشاری پایه پنجم

پوستر

8

ناصر علیمرادی

آموزش ساعت پایه دوم

پوستر

9

زهرا خاجویی

آموزش مباحث کسرها پایه سوم

پوستر

10

مریم شجاعی

کسرهای مرکب

پوستر

11

سمیه جبار نژاد

مبحث تقریب با بازی خلاقانه

پوستر

12

فاطمه پوره

تفریق دردسرساز

پوستر

13

فاطمه پوره

تقسیم عدداعشاری بر عدد طبیعی

پوستر

14

فاطمه پوره

انجام عملیات ضرب و تقسیم اعداد اعشاری بر 10، 100، 1000 و...

پوستر

15

علی غلامزاده غیبی

عنوان تجربه :   راهبردهایی برای درک وحل آسانتر مسائل

پوستر

16

علی غلامزاده غیبی

ریاضی کاربردی برای پایه دوم ابتدایی

پوستر

17

سمیه صادقی

آشنایی با شناخت کسر های پایه چهارم ابتدایی

پوستر

18

مرضیه ظفری

ضرب در ریاضی ( پایه سوم )

پوستر

19

فاطمه ابراهیمی

بهبود آموزش درس ریاضی به دانش آموزان پایه ی چهارم دوره ابتدایی از راه تلفیق آن باهنر

پوستر

20

بهزاد بایزیدی

چگونه توانستم دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی را با تکیه بر IT به درس ریاضی علاقه مند نمایم.

پوستر

21

لیلا آردین

موضوع:بهبود وضعیت شاگردانم در حل مساله های ریاضی پایه ششم ابتدایی

پوستر

22

فاطمه موسی کاظمی محمدی

تثبیت و آموزش غیر مستقیم درس ریاضی (فصل نسبت)

پوستر

23

زینب  حاج آقاپور سلیمی

طرح درس ریاضی پایه اول ، جدول ارزش مکانی

پوستر

24

سهیلا کریمی پاشایی

آموزش ریاضی با بازی

پوستر

25

ساره کارگر

نقش یادگیری معکوس در آموزش و تدریس ریاضی پنجم ابتدایی

پوستر

26

معصومه زاداحمدی

فعالیت های غنی، راهکاری برای تدریس مؤثر

پوستر

27

فریده آشفته

آموزش دَوَران با استفاده از دو خط عمود برهم و جهت های جغرافیایی

پوستر

28

محمدمهدی حدادی مقدم

گامی برای تعمیق یادگیری

پوستر

29

مهدی ولی نژاد

حساب نارسای پایه پنجم

پوستر

30

سید امینه موسوی دهویی

ضرب کلاس سوم ابتدایی

پوستر

31

مهدی شمس کیا

بدفهمی کسرها در ریاضیات ابتدایی
(با تکیه بر چهارم ابتدایی)

پوستر

32

فاطمه کمالی

اعداد مرکب

پوستر

33

موسی روشی

ساخت دستگاه جدول ضرب با محصولات گوناگون و
استفاده ازآموزه های بازی محور

پوستر

34

صادق نجفی

راهبرد حل مسئله (رسم شکل )

پوستر

35

صدیقه نامجو سکل

چگونه دانش آموزان را به درس ریاضی می توان ( عدد نویسی ) علاقه مند کرد ؟

پوستر

36

فاطمه خادمی

طراحی آموزشی قسمت زاویه ریاضی پنجم ابتدایی

پوستر

37

حمیده سالاری

چگونه توانستم مشکلات سه دانش آموز پایه ششم دبستان بنت الهدی صدر را برطرف نمایم.

پوستر

38

خدیجه احمدی پاکوه

تفریق عدد صحیح بر عدد مخلوط

پوستر

39

فاطمه خاشعی برنطین

شناخت اعداد با پیدا کردن شکل پنهان

پوستر

40

معصومه زاد احمدی

فعالیت های غنی، راهکاری برای تدریس مؤثر

پوستر

41

جواد علیلو

آموزش جدول ضرب با الگویابی و انگشتان

پوستر

42

منیره صید محمدی

ارائه شیوه علمی کاربردی برای آموزش ساعت و دقیقه در پایه دوم

پوستر

43

طیبه والی زاده

من یک کودک ماهیگیر هستم

پوستر

44

منیره صید محمدی

چالشها و مشکلات موجود در دوره ابتدایی و ارائه شیوه های علمی کاربردی در تقویت یاددهی – یادگیری فعال ریاضی

پوستر

45

اشرف صالح پور

خرید عاقلانه

پوستر

46

زهره لطفی زاده دهکردی

لی لی حل مساله

پوستر