امتیازات اعطاء شده به شرکت کنندگان در جشنواره تجربیات برتر
1396-12-08

به اطلاع کلیه اساتید و معلمان محترم می رساند کمیته تصمیم گیری جشنواره امتیازات شرکت در جشنواره را به شرح ذیل اعلام نمود؛

- چاپ کلیه تجربیات پذیرفته شده در جشنواره

-  جوایز نقدی برای سه تجربه برتر برگزیده

-اعطای لوح تقدیر برای نفرات برتر و گواهی حضور 

-  اعطای 12 ساعت گواهی ضمن خدمت ویژه آموزگاران مقطع ابتدایی هرمزگانی   شرکت کننده در جشنواره

-  ارائه گواهی برگزاری کارگاه (برگزاری کارگاه های آموزشی توسط صاحبان تجارب برتر برگزیده)