ثبت نام در کارگاه های جشنواره با حضور مدرسان کشوری
1396-11-18

همزمان با برگزاری جشنواره و به منظور انتقال تجارب برتر ، سه کارگاه آموزشی توسط مدرسان کشوری برگزار خواهد شد .

1- کارگاه حل مسئله یک : استاد کشوری سرکار خانم سرآهنگ 

2- کارگاه درس ورزی : استاد کشوری جناب آقای میگونی نژاد

3- کار گاه حل مسئله دو : مدرس استانی جناب آقای مهندس منوچهر عسکری 

هزینه هر کدام از کارگاه های فوق 30000 تومان می باشد که هزینه آن برای ثبت نام کنندگان در روز برگزاری جشنواره در پردیس شهید بهشتی دریافت خواهد شد .

در صورت فراهم شدن پرداخت الکترونیکی تا پایان بهمن ماه اطلاع رسانی خواهد شد .