نشست مشترک اعضای کمیته اجرایی اولین جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی، تربیتی معلمان و اساتید در آموزش ریاضی ابتدایی با کارشناسان آموزش ابتدایی مناطق 22گانه استان هرمزگان
1396-09-13
نشست مشترک اعضای کمیته اجرایی اولین جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی، تربیتی معلمان و اساتید در آموزش ریاضی ابتدایی با کارشناسان آموزش ابتدایی مناطق 22گانه استان هرمزگان

با حضور آقای بیت الهی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان اولین نشست مشترک اعضای کمیته جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزشی، تربیتی معلمان و اساتید در آموزش ریاضی ابتدایی با کارشناسان آموزش ابتدایی مناطق آموزش و پرورش استان هرمزگان برگزار گردید.

ضیایی مدیر استانی دانشگاه ضمن تشکر از شرکت کنندگان در این نشست، به بیان فعالیت های پژوهشی دانشگاه پرداختند و افزودند : تا پایان سال 96،  دو همایش استانی در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی، دو کرسی علمی ترویجی در حوزه آموزش و پرورش شناختی و دو نشست علمی تخصصی در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی برگزاری اولین جشنواره کشوری در حوزه آموزش ریاضی ابتدایی فرصتی برای به اشتراک گذاتشن تجارب، استعداد ها، خلاقیت ها و چالش های آموزش ریاضی ابتدایی دانستند و از کارشناسان ابتدایی مناطق خواستند تا به عنوان رابطان جشنواره، زمینه های حضور معلمان و فعال و پژوهنده را در این جشنواره فراهم سازند.

در ادامه بیت الهی معاون آموزش ابتدایی اداره کل، با قدردانی از تلاش های دانشگاه فرهنگیان بیان داشت : در سال تحصیلی جاری 245 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان در جشنواره های دوره ابتدایی شرکت کردند که تعدادی حائز رتبه های استانی شدند.وی از کارشناسان ابتدایی مناطق خواستند تا اهداف جشنواره را برای معلمان مناطق خود تبیین نمایند.

در ادامه جلسه دبیر اجرایی جشنواره و معاون آموزشی پردیس به تشریح چگونگی شرکت در این جشنواره پرداختند و به سوالات کارشناسان پاسخ گفتند.