برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره کشوری تجربیات برتر در آموزش ریاضی ابتدایی
1396-09-11

اولین جلسه شورای پژوهشی مدیریت استانی با موضوع هم اندیشی در خصوص برگزاری جشنواره کشوری تجربیات برتر آموزش ریاضی ابتدایی در تاریخ 7/8/96 در سالن کنفرانس پردیس شهید بهشتی با حضور دکتر ضیایی مدیر امورپردیس های استان هرمزگان ، روسای پردیس ها ،معاونان آموزشی ، کارشناسان مدیریت استان و جمعی از مدعوین از ادارات کل آموزش و پرورش استان و نماینده خانه ریاضیات تشکیل شد. پس از تبادل نظر و گفتگو در این خصوص و معرفی دکتر پگاه معتمد به عنوان دبیر جشنواره و تعیین اعضای کمیته اجرایی موارد ذیل به تصویب رسید . 1- تعیین دبیر کمیته علمی جشنواره و برگزاری جشنواره در تاریخ 14/12/96 2- برگزاری سمینار با حضور سرگروه های مناطق 22 گانه آموزش و پرورش ابتدایی هرمزگان در دانشگاه فرهنگیان 3- اطلاع رسانی در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استانها 4- دعوت از سخنران کلیدی ئ برجسته در جشنواره 5- اجرای برنامه های جنبی مثل کارگاهها ، مسابقات و نمایشگاه دست سازه های معلمان و دانش آموزان 6- تبلیغات و اطلاع رسانی و را ه اندازی سایت همایش