برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه حل مسئله دو
1396-12-14 14:00-16:00
30
300,000 ریال
0 جناب آقای منوچهر عسکری
2 کارگاه حل مسئله یک
1396-12-14 14:00-16:00
بدون محدودیت
300,000 ریال
1 سرکار خانم سرآهنگ
3 کارگاه درس ورزی
1396-12-14 14:00-16:00
30
300,000 ریال
0 جناب آقای میگونی نژاد