1-       تبیین مسأله/موقعیت در تدریس در موضوع خاص:

(در تدریس موضوع خاص با چه مسأله یا موقعیتی مواجه بوده­اید؟. این مسأله یا موقعیت چه جمعیتی از شاگردان کلاس شما را تحت پوشش قرار داده بود؟ تحلیل شما از دلایل بروز مسأله چه بوده است؟ حل مسأله یا بهبود موقعیت چقدر برای آموزش و یادگیری دانش ­آموزان مهم بوده است؟)

2-       نحوة مواجهه با مسأله/موقعیت و چگونگی تغییر وضعیت به ­سمت مطلوب

(دقیقاً باید با ذکر مطالب درسی این بخش تکمیل شود. برای تدریس بهتر موضوع خاص، چه اقدام­ها و فعالیت ­هایی انجام دادید و چگونه از اثربخشی آنها آگاه شدید؟ چه کسانی در این فعالیت به شما کمک نموده ­اند؟)

3-            نتیجه­ گیری/اثرگذاری تجربه:

(فعالیت شما چه تأثیری داشت؟ از تجربة خود چه چیزهایی یاد گرفتید؟ برای اصلاح و بهبود این تجربه شخصی کدام پیشنهادها را ارائه می­ نمایید؟

*اگر در فرایند و بهبود وضع موجود طرح درسی را تهیه و اجرا نموده ­اید(طرح درس جدید و قدیم خود را ضمیمه نمایید).

*تأکید می ­شود با رعایت موارد ذکر شده تجربه ارسالی را حداکثر در 6 صفحه تکمیل و ارسال نمایید. 

فرمت نگارش تجربیات

 

عنوان تجربه (B Nazanin 14pt, Bold)

 

برای نگارش تجربیات، در تهیه متن از فونت (B Nazanin, 12pt) برای متن فارسی و فونت (Times New Roman, 11pt) برای عبارات انگلیسی و فاصله خطوط  1.15 single و به صورت Justify Low تراز شده، استفاده گردد. متن مقاله به‌صورت تک ستونی و با حاشیه‏ی نرمال نرم­افزار Word ( 54/2 سانتیمتر از طرفین، بالا و پایین) تهیه گردد. تیترهای سطح اول با فونت (B Nazanin 14pt, Bold)، عناوین سطح دوم با فونت (B Nazanin 12pt, Bold)، با فاصله پاراگرافی از خط بعدی و بخش قبلی، نوشته شوند. عناوین باید به ترتیب از ابتدای مقاله و با در نظرگرفتن مقدمه، شماره­گذاری شوند.

برای پانویس­ها[1] از فونت فارسی (B Nazanin, 10pt) و فونت انگلیسی (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خط single استفاده شود و بر اساس زبان پانویس راست چین یا چپ چین شده و برای هر صفحه از 1 شماره­گذاری شوند.

کلیه عبارات و معادلات ریاضی باید با استفاده از امکان Insert Equation نرم­افزار Word و با اندازه فونت 11pt نگارش شوند و به ترتیب از ابتدای مقاله شماره گذاری شوند. عبارات یا معادلات در سمت چپ و شماره آن­ها داخل پرانتز و در سمت راست معادله نوشته ­شوند.

      (1)

تمام کلمات اختصاری، در اولین بار استفاده، باید به صورت گسترده و به زبان مقاله بیان شده و کلمه اختصاری داخل پرانتز در ادامه تایپ شود. مثال:  شبکه­های عصبی[2] (NN).

جداول با تراز راست به چپ ایجاد شود. متن جداول با فونت فارسی (B Nazanin, 11pt) و فونت انگلیسی (Times New Roman, 10pt) و با فاصله خطوط single نگارش می­شود. در جداولی که دارای داده­های فارسی هستند از نظر افقی در مرکز هر خانه جدول، و داده­های ستون اول به صورت راست چین و داده­های بقیه­ی ستون­ها به صورت وسط چین نوشته شوند. در مورد جداول با داده­های انگلیسی از نظر افقی در مرکز هر خانه جدول، داده­های ستون اول چپ چین و داده­های بقیه ستون­ها وسط‏چین نوشته شوند. ستون و سطر اول به صورت Bold هستند. (مطابق نمونه).

در جداول تمام خطوط مرزی خارجی آنها ناپیدا و خطوط مرزی داخلی افقی و عمودی مشخص باشند. هر جدول به صورت وسط چین در میان صفحه قرار می­گیرد. نام جداول به صورت وسط چین و در بالای آن و با فونت (B Nazanin, 10pt, Bold) با فاصله پاراگرافی تا جدول، قرار می­گیرد. تمام جداول از ابتدای متن مقاله به ترتیب شماره گذاری می­شوند. جدول با یک خط، فاصله از متن قرار می‏گیرد.

 

 متن بعد از جدول با یک خط، فاصله از آن ادامه می­یابد.

تمام عکس­ها، مدل­ها، گراف­ها و دیاگرام­ها تحت عنوان شکل درنظرگرفته می­شوند و به ترتیب از ابتدای متن مقاله شماره‏گذاری می­شوند. کیفیت شکل­ها باید مطلوب بوده و حتی­الامکان از نسخه اصل آنها استفاده شود. نام شکل­ها به صورت وسط چین و زیر آنها و با فونت (B Nazanin, 10pt, Bold) و با فاصله پاراگرافی بعد از شکل، قرار می­گیرد.

مراجع مورد استفاده به روش APA  منبع نویسی شوند.[1]- Footnote

[2]- Neural Network